انجمن علمی نقد ادب عربی ایران
راهکارهای تقویت مهارتهای زبانی ویژه غیرعرب زبانها
گزارش تصویری مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی
اخبار و اطلاعیه ها
 مسابقه شعر خوانی به زبان عربی
مسابقه شعر خوانی به زبان عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/09/03 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برگزاری اولین دوره خبرنویسی (ترجمه عربی به فارسی)
برگزاری اولین دوره خبرنویسی (ترجمه عربی به فارسی)

ارسال شده در تاریخ 1396/08/29 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 راهکارهای تقویت مهارتهای زبانی ویژه غیرعرب زبانها
راهکارهای تقویت مهارتهای زبانی ویژه غیرعرب زبانها

ارسال شده در تاریخ 1396/07/29 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 گزارش تصویری مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
گزارش تصویری مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/06/21 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برنامه مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
برنامه مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/06/08 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 شروع کلاس های مجازی مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/05/31 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/05/14 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

" المنهج النفسی بین النقد القدیم و الجدید"

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برگزاری نشست
برگزاری نشست "لوازم حداثیة في مواجهة النص التراثي"

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 تفاهم‌نامۀ دانشگاه الزهراء با دانشگاه 8 می 1945
تفاهم‌نامۀ دانشگاه الزهراء با دانشگاه 8 می 1945

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

کارگاه ها و همایش ها
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال فیش واریزی مدرسه بین المللی

اساتید و مدرسان مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

شعب انجمن در سایر استان‌ها